Σχολικό Έτος 2013 – 2014

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας συνεχίστηκε για τρίτη σχολική χρονιά στο Λύκειο.  Το μάθημα αυτό διδάσκεται δύο ώρες ανά εβδομάδα στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.  Σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, αποφασίστηκε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας που θα διδάξουν το μάθημα, αυτό να είναι ετήσιας διάρκειας με επέκταση των θεμάτων και των ερωτημάτων των Ερευνητικών εργασιών στο Β΄ τετράμηνο.

Α΄ Λυκείου…

Β΄ Λυκείου…