Ερευνητικές Εργασίες

Εργαζόμενοι Ομαδικά

Τη σχολική χρονιά 2011-2012 ξεκίνησε στην Α΄ τάξη τού Αρσακείου Γενικού Λυκείου Ψυχικού το μάθημα τής Ερευνητικής Εργασίας.  Το μάθημα διεξαγόταν σε τρίωρη ζώνη. Την πρώτη ώρα η εργασία γινόταν στην τάξη ή στη βιβλιοθήκη και τις δύο επόμενες στην αίθουσα υπολογιστών.

Από τη σχολική χρονιά 2012-2013 το μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας εισήλθε και στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ Λυκείου, σε δίωρη ζώνη με έναν ή και δύο υπεύθυνους καθηγητές.  Η εργασία γίνεται είτε στην τάξη, είτε στη βιβλιοθήκη, είτε τις περισσότερες φορές στις αίθουσες υπολογιστών.